zbiory-fuksja

Zbiory danych aktów planowania

Dołącz do ekosystmu zarządzania zbiorami danych aktów planowania. Wraz z Zespołem Wsparcia Voxly i projektantami aktu twórz i udostępniaj zbiory danych aktów planowania. Wykorzystaj gotowe scenariusze zarządzania zbiorem. Integruj się z Voxly API. Uruchamiaj usługi przeglądania (WMS), pobierania (WFS) i wyszukiwania (CSW). Publikuj metadane.

etapy utrzymania
brain

Dane aktu i zbiór danych, to nie to samo!

Dane przestrzenne aktu planowania

Zestaw atrybutów opisujący pojedynczy akt planowania przestrzennego oraz towarzyszące mu dokumenty i rysunki, dla których podaje się także ich położenie w sieci (linki), zawierający informację o wierzchołkach granicy, określoną parami współrzędnych.

Zbiór danych przestrzennych aktów planowania

Zbiór danych przestrzennych aktów planowania zawiera dane przestrzenne dla wszystkich aktów planowania danego rodzaju łącznie (np. mpzp). Akty te podlegają w części lub w całości licznym zdarzeniom takim jak uchylenia, zastępowanie, unieważnienia, zmiany itd. Dla każdego zdarzenia występującego w rejestrze tworzy się kolejną wersję danego aktu i dołącza ją do zbioru.

akt i zbiory
care2

Utrzymanie zbioru aktów planowania

Utrzymanie zbioru polega na jego aktualizacji po wystąpieniu zdarzeń w rejestrze. Wykorzystaj zautomatyzowane procesy generowania kolejnych wersji, aby utrzymywać aktualność zbioru po takich zdarzeniach jak uchylenia, zastępowanie, unieważnianie itd. Twórz historię zbioru wraz z postępem procedury.

W Voxly możesz zarządzać zbiorem samodzielnie. Pomogą Ci liczne darmowe szkolenia i Baza Wiedzy Voxly. Wiemy jednak, że utrzymanie zbioru wiąże się z wykonywaniem szeregu technicznych czynności, które odrywają od merytorycznej pracy. Powierz zbiór w ręce Zespołu Wsparcia Voxly.

Powierz zbiór w ręce Zespołu Wsparcia Voxly!

  1. Utrzymujemy aktualność zbioru poprzez przygotowanie nowych wersji danych, zgodnie z przebiegiem procedury.
  2. Dostarczamy załączniki GML na sesję w mniej niż 48h od zgłoszenia.
  3. Podejmujemy kontakt z projektantem aktu, aby ustalić zakres niezbędnych danych i formaty ich przekazania.
  4. Przygotowujemy plik zbiór do podpisu przez Organ i publikujemy go na Voxly.

Importuj zwalidowany zbiór i zarządzaj nim w Voxly bez specjalnej opłaty za wdrożenie!

Masz pytania?

Porozmawiaj z doświadczonym konsultantem.

tools-outline

Narzędzia utrzymania zbioru

Kreator GML

Przygotowanie inicjalnych danych aktu

Kreator GML to narzędzie do łatwego tworzenia pierwszej wersji danych aktu.

Zanim rozpocznie się życie APP w zbiorze, tworzy się inicjalną wersję danych przestrzennych. Dla wywołanych aktów pierwsza wersja powstaje do 30 dni po przystąpieniu. Kreator GML w Voxly przynosi znaczne zautomatyzowanie pracy, przyjazny interfejs i wyczerpujący system podpowiedzi. Przygotuj niezbędne dane i uruchom Voxly. Kreator inicjalnych danych przestrzennych dostępny jest publicznie bez opłat, rejestracji czy logowania.

Bezpłatnie, bez rejestracji i logowania

Wykorzystaj jeden z gotowych scenariuszy tworzenia inicjalnych GML z pełnym wsparciem Voxly, bez wprowadzania zbędnych danych i wiedzy informatycznej. Wejdź na voxly.pl i wygodnie twórz dane inicjalne już teraz!

Menadżer zbioru

Utrzymanie aktualności zbioru aktów planowania

Menadżer zbioru to narzędzie pozwalające utrzymać aktualność zbioru aktów planowania.

Voxly automatyzuje proces utrzymania zbiorów, minimalizując zaangażowanie pracowników merytorycznych i projektantów. Voxly dba, aby aktualizacje danych uwzględniały specyficzne wymagania każdego z etapów procedury, a wersje ze statusem “Prawnie wiążący lub realizowany” wpływały także na inne APP już dodane do zbioru, zastępując, uchylając lub unieważniając akty w części lub w całości

Utrzymanie aktualności zbioru aktów planowania

Pracuj samodzielnie lub powierz zbiór Zespołowi Wsparcia Voxly

W Voxly możesz zarządzać zbiorem samodzielnie. Pomogą Ci liczne darmowe szkolenia i Baza Wiedzy Voxly. Wiemy jednak, że utrzymanie zbioru wiąże się z wykonywaniem szeregu technicznych czynności, które odrywają od merytorycznej pracy. Powierz zbiór w ręce Zespołu Wsparcia Voxly.

Dla ponad 1800 JST w Polsce koszt
publikacji i utrzymania zbioru
nie musi przekraczać 1500 zł rocznie!

Masz wątpliwości i pytania — porozmawiaj z doświadczonym konsultantem.