Geoankieta

Geoankieta pozwala zapytać klientów o preferencje i zachowania w przestrzeni. Rozszerz ankietę o pytania z lokalizacją. Wybierz z gotowych rodzajów pytań. Na bieżąco śledź postępy konsultacji. Pobierz raport lub kompletny zestaw źródłowych danych odpowiedzi.

Czym wyróżnia się geoankieta

Spośród narzędzi ankietyzacji, geoankietę wyróżniają pytania, dla których odpowiedzi związanie są z lokalizacją. Respondenci mogą odpowiadać na pytania, zaznaczając lub rysując obiekty.

Zaznaczanie

Respondent wskazuje wyświetlane na mapie obiekty, które wcześniej zostały przygotowane i wprowadzone przez organizatora. Jeśli obiekty mają prosty kształt (np. są punktem) organizator może je z łatwością wprowadzić ręcznie na podkładzie mapy z działkami. Kształty bardziej zaawansowane można importować z plików SHP.

Rysowanie

W odpowiedzi na pytanie o narysowanie obiektu respondent wykorzystuje narzędzie do rysowania i wprowadza na ekranie odpowiedni kształt. Przygotowanie takiego pytania jest proste i polega w zasadzie na zdefiniowaniu, jaki rodzaj geometrii (punktu, linia, powierzchnia) będzie miał odpowiadający do dyspozycji.

Zastosowanie geoankiet

Od ponad trzech lat współpracujące z nami organizacje przeprowadziły kilkadziesiąt ankiet o różnej skali i tematyce. Geoankiety dotyczyły tematów planowania przestrzennego, kształtowania zieleni, transportu. Obejmowały zróżnicowane powierzchniowo obszary działek, gmin, związków gmin, województw, czy tysięcy organizacji i instytucji zlokalizowanych po całym kraju.

Geoankieta w planowaniu przestrzennym

Geoankiety stanowią popularne narzędzie pozyskiwania informacji o pożądanych przez mieszkańców i inwestorów kierunkach rozwoju przestrzennego gmin i regionów. Geoankieta może być przydatna w każdym momencie, gdy ważna jest opinia mieszkańców. Są jednak w procedurze planistycznej dwa etapy, w których odgrywa ona szczególną rolę.

Etap koncepcji i badania potrzeb

Kształtowanie się koncepcji zagospodarowania i badanie potrzeb poprzedza przystąpienie do uchwalenia aktu. Rolę informacji uzyskanych poprzez realizację geoankiety można tu rozpatrywać w trzech aspektach.

  • Otwarta i dojrzała partycypacja już na tym etapie, ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla poczucia wspólnoty i sprawczości lokalnej społeczności, ale przede wszystkim realizacji jej konkretnych, rzeczywistych potrzeb.
  • Geoankieta może na tym etapie stanowić także uzupełnienie złożonych wcześniej wniosków o zmianę lub uchwalenie aktu, pozwalając szerzej zadbać o realizację interesu społecznego.
  • Informacje pozyskane na podstawie geoankiety, dostępne w zestawieniach tabelarycznych i formatach GIS, stanowią gotowy materiał, przydatny urbanistom na etapie projektowym.

Etap konsultacji społecznych w procedurze uchwalania

Konsultacje społeczne to najbardziej zaawansowany etap w procesie partycypacji podczas uchwalenia aktu planowania. Geoankieta jest jednym z narzędzi, które może zostać wybrane, aby zrealizować obowiązek podczas 28 dniowego okresu konsultacji.
Schemat partycypacji w procedurze uchwalania aktu planowania
Szerzej o przebiegu procesu partycypacji i narzędziach jej realizacji piszemy w dziale opisującym narzędzia Voxly w Konsultacjach społecznych w planowaniu przestrzennym.

Geoankieta w architekturze i kształtowaniu krajobrazu

Kształtowanie przestrzeni w zakresie architektury krajobrazu, szczególnie projektowanie terenów zielonych, to jeden z tematów, w którym Voxly najczęściej wspiera zarządców i projektantów. Rozłożenie typów zieleni, lokalizacja obiektów małej architektury, przebieg ścieżek, chodników czy lokalizacja latarni to powszechnie wykorzystywane pytania. W lokalizacji obiektów pomagają szczegółowe ortofotomapy lub dedykowane podkłady koncepcji i projektów.

Transport publiczny, ruch drogowy i projekty komunalne

Zagadnienia transportu, takie jak lokalizacja przystanków czy warianty przebiegu tras oraz linii tramwajowych, to idealny temat do realizacji za pomocą geoankiety w Voxly. Konsultacje na temat kierunków ruchu drogowego na poszczególnych ulicach wspomaga specjalnie wdrożone do tego celu pytanie. Za pomocą pytań przestrzennych z łatwością uzyskasz odpowiedź na pytanie o preferowaną przez mieszkańców lokalizację infrastryktury i jednocześnie udostępnisz mieszkańcom dokumentację projektową każdego konsultowanego wariantu inwestycji.

Strategia, uchwała krajobrazowa, rewitalizacja i potrzeby społeczne

Geoankieta jest doskonałym narzędziem diagnozy stanu i potrzeb, której wykonanie jest obowiązkowym etapem (wymaganym prawem lub określoną metodyką), w procesie przygotowania licznych dokumentów strategicznych, programów, polityk, badań naukowych czy uzasadnienia dla uchwał. Bezpośredni dostęp online do grupy docelowej, niskie koszty promocji i realizacji działania, gwarantują wysoką frekwencję w docelowej grupie respondentów.

Korzyści i wsparcie dla respondentów

Voxly w sposób wyjątkowy wspiera respondentów w pracy z geoankietą poprzez przyjazny interfejs, bazę wiedzy i bezpośredni kontakt.

Interfejs Voxly

Przyjazna praca w Voxly to przede wszystkim pozbawiony zbędnych narzędzi interfejs, który nie przypomina geoportalu dla specjalistów. Jest dedykowaną aplikacją, w której wszystkie drogi nawigacji w wyszukiwarce, mapie i dodatkowych panelach prowadzą respondentów do Twojej konsultacji.
Wyszukiwarka

Baza Wiedzy Voxly

Pod jednym klikiem myszki zawsze dostępna jest Baza Wiedzy Voxly, a w niej przystępne językowo opisy, mnóstwo obrazów i krótkich filmów.
screen bazy wiedzy

Wsparcie telefoniczne

Gdy tego potrzebujesz, uruchomimy gorącą linię telefoniczną dla Twoich klientów, gwarantując im niezwłoczną merytoryczną i techniczną pomoc, od rana do późnych godzin wieczornych.

Korzyści i wsparcie dla organizatorów

W Voxly pamiętamy, jakie znaczenie ma dla organizatora brak barier w wykorzystaniu nowych narzędzi i automatyzacja pracy.

Łatwo tworzysz pytania i uruchamiasz konsultacje

Tworzenie pytań w Voxly nie sprawia problemów. Korzystasz z intuicyjnego kreatora, niewymagającego od użytkownika żadnych specjalistycznych umiejętności.

Wybierz rodzaj pytania, ustaw jego parametry dopasowujące jego działanie do Twoich potrzeb. Dopisz opcje wyboru w postaci lokalizacji, obrazów lub tekstu. Narysuj obiekty, spośród których Twoi klienci wybierać będą podczas wypełniania geoankiety.

screnn ustawień konsultacji

Wyniki w otwartych formatach i automatyzacja analizy

Voxly dostarczy Ci raport z geoankiety w postaci pliku PDF, który z pewnością przyda Ci się podczas prezentacji i tworzenia dokumentacji rezultatów konsultacji społecznych.

Raport zawiera wyniki ilościowe, np. udział procentowy poszczególnych opcji, oraz gotowe mapy. W przypadku, gdy potrzebujesz przeprowadzić zaawansowane analizy danych, Voxly udostępnia wszystkie dane o konsultacji w ogólnie dostępnych formatach CSV, SHP

zrzut okna wyników

Wyczerpujące szkolenia i Baza Wiedzy Voxly

Częścią wdrożenia Voxly zawsze są darmowe, wyczerpujące szkolenia dla nielimitowanej liczby pracowników, które odnawiamy nieodpłatnie przynajmniej dwa razy w roku. Pod jednym klikiem myszki zawsze dostępna jest Baza Wiedzy Voxly, a w niej przystępne językowo opisy, mnóstwo obrazów i krótkich filmów.
screen z bazy wiedzy rodzaje pytań

Włącz konsultacje z Voxly dla swojej organizacji!

Masz wątpliwości i pytania — porozmawiaj z konsultantem.

Przygotujemy ofertę adekwatną do potrzeb Twojej organizacji.

Uruchomienie i wdrożenie

Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych, instytucjonalnym organizatorom konsultacji proponujemy odpowiednie umowy oraz prosimy o zaakceptowanie regulaminu świadczenia usługi. Szkic umowy i regulamin otrzymasz po ustaleniu zakresu interesujących Ciebie usług.