open-data

Dane przestrzenne — publikacja i zarządzanie

Udostępniaj, informuj, otwieraj dane przestrzenne! Voxly integruje różne źródła danych, pozwala utrzymać ich aktualność oraz prezentować w dowolnym zestawieniu.

Poznaj korzyści publikacji w Voxly

hands

Dostępność i wygoda przeglądania

Zaprojektowaliśmy Voxly tak, aby Twoi klienci z łatwością mogli przeglądać i wyszukiwać opublikowane dane. Rozbudowaliśmy objaśnienia do map i zaaplikowaliśmy narzędzia wyszukiwania działek ewidencyjnych lub adresów. Szczególnie dbamy o dostosowanie Voxly do przeglądania przez osoby niedowidzące.
sources

Bez względu na źródło

Zespół Voxly zapewnia wsparcie w przygotowaniu i publikacji specyficznych danych dla każdej branży. Potrzebujesz wyjątkowych funkcjonalności w obsłudze danych? Chcesz, aby dane stanowiły część większego procesu? Twoje źródło danych jest zlokalizowane w innym systemie lub pochodzi z bieżących pomiarów i potrzebujesz bieżącej aktualizacji? Bez względu na specyfikę potrzeb, zrealizujemy je w Voxly
paragraf

Rejestry i ewidencje

Voxly to odpowiednie miejsce publikacji i prowadzenia rejestrów i ewidencji. Utrzymuj zawsze aktualne zbiory danych, takie jak: ewidencja zbiorników bezodpływowych, gminna ewidencja zabytków, rejestr warunków zabudowy, przebieg sieci światłowodowych, zasięg aglomeracji, przebieg sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, numerację i oznaczenie dróg, mapę własności gruntów.
safe

Publicznie lub w organizacji

Zespół Voxly zapewnia wsparcie w przygotowaniu i publikacji specyficznych danych dla każdej branży. Potrzebujesz wyjątkowych funkcjonalności w obsłudze danych? Chcesz, aby dane stanowiły część większego procesu? Twoje źródłVoxly pozwala na dowolne zarządzanie dostępnością danych. Mogą być dostępne publicznie lub wyłącznie dla użytkowników Twojej Organizacji, lub zamkniętych grup użytkowników. danych jest zlokalizowane w innym systemie lub pochodzi z bieżących pomiarów i potrzebujesz bieżącej aktualizacji? Bez względu na specyfikę potrzeb, zrealizujemy je w Voxly

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Masz nietypowe potrzeby? Zastanawiasz się, czy Twoje dane nadają się do publikacji?

rewitalizacja_fuksja

Gminny Program Rewitalizacji

Opublikuj dane Gminnego Programu Rewitalizacji. Pokaż wyznaczone obszary na podkładzie załącznika, na tle dynamicznej mapy. Połącz obszary rewitalizacji z wybraną treścią dokumentu, która zostanie wyświetlona po ich wskazaniu na mapie. Udostępnij do pobrania uchwałę i treść opracowania.

reklama3

Uchwała krajobrazowa

Opublikuj dane przestrzenne uchwały krajobrazowej. Pokaż obszary w odpowiedniej stylizacji na dynamicznej mapie. Voxly pozwala automatycznie łączyć wybrane części uchwały krajobrazowej (paragrafy, ustępy itp.) z wprowadzonymi strefami i obszarami. Dzięki temu mieszkańcy mają bezpośredni dostęp do szczegółowych zapisów uchwały, które wyświetlają się po wskazaniu obszaru na mapie.

Rastry, wektory, metadane - to nasza pasja, nie Twoje zmartwienie!

W Geofabryce wykonaliśmy pozyskanie danych planistycznych dla kilku tysięcy planów miejscowych i studiów, zinwentaryzowaliśmy kilka tysięcy kilometrów ewidencji drogowej, tysiące kilometrów sieci wodociągowej oraz innych danych branżowych i miliony obiektów w bazach geodezyjnych. Całe nasze doświadczenie jest dziś do Twojej dyspozycji w postaci kompleksowej i dostępnej cenowo usługi.