open-key

Dostępność i bezpieczeństwo Voxly

Voxly dostępne jest przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, bez żadnych barier technologicznych. Jednocześnie nigdy gromadzone dane nie były tak dostępne dla organizacji i integracji z innymi systemami. Voxly chroni dane osobowe i zawsze informuje o celach ich przetwarzania.

link-to-kons

Przejrzyste podstawy współpracy

Wszyscy nasi klienci instytucjonalni współpracują z nami na podstawie umowy określającej nasze zobowiązania oraz zakres dostarczanych licencji. Załącznikiem do umowy jest Regulamin opisujący w szczegółach zakresy świadczonych usług i właściwości technologiczne, ważne z punktu widzenia organizacji. Przetwarzanie danych pracowników i klientów organizacji odbywa się na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych. Wobec użytkowników publicznych oraz w procesach marketingu i sprzedaży zawsze stosujmy zasady przejrzyście sformułowane w Polityce prywatności. Jeśli masz wątpliwości w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych — napisz na daneosobowe@geofabryka.pl

Zastanawiasz się, czy chumra to bezpieczne rozwiązanie dla Twojej organizacji?

Opowiedz nam o swoich potrzebach, a my znajdziemy bezpieczne rozwiązanie.

Poznaj zalety technologii Voxly

Tworząc środowisko Voxly, wykorzystujemy najnowsze technologie. Dzięki temu budujemy bezpieczną i skalowalną architekturę i uruchamiamy Voxly z wyjątkowego EXEA Data Center, aby zapewnić najwyższy stopień dostępności.

cloud

Voxly to usługa w chmurze

Voxly dostępne jest jako aplikacja przeglądarkowa, w pełni dopasowująca się do ekranów urządzeń mobilnych lub aplikacja mobilna, dostępna w Sklepie Google. Do obsługi Voxly w przeglądarce nie jest konieczna instalacja żadnych dodatkowych aplikacji. Interfejs części publicznej jest dostosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych oraz do wymogów osób niedowidzących. Środowisko Voxly uruchamiamy w bezpiecznym EXEA Data Center. Loguj się do Voxly z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

save_data

Dane Twoją własnością

Wszystkie dane przesłane do Voxly przez Twoją Organizację lub pozyskane od Twoich klientów w ramach konsultacji, lub innych form interakcji, stanowią wyłączną własność Twojej Organizacji. Szczególnie dbamy o to, abyś mógł je pobierać w dowolnej chwili w popularnych, dobrze znanych Ci formatach danych. Nigdy nie przekazujemy danych naszych klientów innym podmiotom, ponad zakres udostępniony przez Ciebie publicznie.
paragraf

Integracja przez API i usługi danych

Voxly posiada gotowe, łatwe w integracji API. Wystarczy kilka linijek kodu, aby publiczne dane udostępniane z Voxly były dostępne dla Twoich systemów i aplikacji. Dla wszystkich zbiorów danych przestrzennych Voxly uruchamia zgodnie z OGC usługi wyszukiwania, przeglądania i pobierania danych, dzięki którym możesz w standardowy, maszynowy sposób przetwarzać i publikować dane poza Voxly.

safe

Bezpieczeństwo danych

Voxly uruchamiamy z EXEA Data Center — bezpiecznego centrum przetwarzania danych, zlokalizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pomiędzy serwerami a przeglądarką dane przesyłamy w sposób szyfrowany, potwierdzony zewnętrznym certyfikatem SSL. Pomimo tego, że niektóre zewnętrzne usługi, które zintegrowaliśmy w Voxly nie szyfrują przesyłania danych, korzystanie z Voxly zawsze jest bezpieczne.