publish-app

Publikacja i udostępnianie zbioru danych aktów planowania

Rejestr dokumentów planistycznych nie może być dziś statyczną tabelką z linkiem do uchwały. Mieszkańcy i inwestorzy potrzebują przystępnej, mobilnej formy prezentacji.

Udostępniaj dane użytkownikom innych aplikacji i systemów. Integruj się z Voxly API. Uruchamiaj usługi przeglądania (WMS), pobierania (WFS) i wyszukiwania (CSW). Publikuj metadane.
obowiazki

Obowiązki to tylko początek

Voxly pozwalana wypełnić wszystkie ustawowe obowiązki, związane z publikacją danych planistycznych. Mieszkańcy mają zapewniony przyjazny dostęp do informacji o aktach. Dla każdej organizacji uruchamiamy wydajne usługi przeglądania (WMS), pobierania (WFS) oraz wyszukiwania metadanych INSPIRE, z których mogą korzystać projektanci, inwestorzy i innym bardziej zaawansowani klienci. Voxly publikuje na bieżąco kolejne wersje zbiorów w postaci plików podpisanych przez Organ. Zgłoszone usługi podłączane są do Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego prowadzonej przez GUGiK
history

Pełna historia dokumentu planistycznego

Voxly zapewnia publikację danych przestrzennych, opisowych i dokumentów dla każdego etapu procedury planistycznej. W rezultacie klient otrzymuje dostęp do informacji o całym jej przebiegu oraz zawsze może przeglądać i pobierać interesujące go dane, bez konieczności występowania z wnioskiem o informację publiczną.

Dla ponad 1800 JST w Polsce koszt
publikacji i utrzymania zbioru
nie musi przekraczać 1500 zł rocznie!

Masz wątpliwości i pytania — porozmawiaj z konsultantem.

Przygotujemy ofertę adekwatną do potrzeb Twojej organizacji.

Zaproponujemy szkice umów i pomożemy w formalnościach.

layers-1

Kontekst — dodatkowe treści na mapie

Voxly integruje szereg usług tematycznych, w których kontekście możliwe jest przeglądanie danych planistycznych. Dostępne są warstwy działek, form ochrony przyrody, zabytków, ryzyka powodzi, geologii i wiele innych. Dla mieszkańców każdej organizacji Voxly uruchamia przeglądarkę danych GUS, która w czasie rzeczywistym pobiera i wizualizuje dane JST. Voxly pozwala wyświetlać między innymi interaktywne mapy Gminnego Programu Rewitalizacji, uchwały krajobrazowej, DWZ czy Gminnej Ewidencji Zabytków.

ustalenia

Ustalenia szczegółowe w terenie planistycznym

Klientom najbardziej zależy na kompletności i dostępności informacji. Dlatego Voxly integruje odpowiednie fragmenty uchwał z terenami planistycznymi. Bez kopiowania, przepisywania, wklejania ‘wordów’ i innych zabiegów. Włącz wyświetlanie ustaleń szczegółowych dla terenów wraz z historią ich zmian.

Rastry, wektory, metadane - to nasza pasja, nie Twoje zmartwienie!

W Geofabryce wykonaliśmy pozyskanie danych planistycznych dla kilku tysięcy planów miejscowych i studiów w Polsce. Nasi specjaliści od ponad 10 lat zajmują się digitalizacją tego rodzaju zasobów. Całe nasze doświadczenie jest dziś do Twojej dyspozycji w postaci kompleksowej i dostępnej cenowo usługi.