Logo Funduszy Europejskich, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, Flaga Unii Europejskiej

Bierzemy 1,5 mln i przyspieszamy z rozwojem Voxly!

Logo Geofabryka Sp. z o.o. i Fundacji Stabilo

Realizują projekt

„Voxly – rozbudowa i udostępnienie nowych e-usług dla potrzeb konsultacji społecznych w zakresie kształtowania przestrzeni”

dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty urząd” - Działanie nr 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”

Cel projektu

Umożliwienie kompleksowego przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesach kształtowania przestrzeni drogą elektroniczną poprzez wdrożenie aplikacji świadczącej e-usługi.

Całkowita wartość projektu

1 765 429,53 zł

Kwota dofinansowania w projekcie

1 494 082,95 zł