konsultacje-fuksja3

Konsultacje społeczne w procedurze uchwalania aktów planowania

Włącz e-usługi przyjmowania wniosków i uwag.  Uruchom geoankietę. Udostępniaj i konsultuj z mieszkańcami akty planowania od ogłoszenia o przystąpieniu, przez wyłożenie do publicznego wglądu i transmisję online ze spotkania otwartego, do opublikowania obowiązującego dokumentu.

konsultacje-ico

Proces partycypacji społecznej

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dzieli proces partycypacji na dwa zasadnicze etapy, wniosków i konsultacji.

schemat procesu partycypacji

Formalne rozpoczęcie procedury planistycznej, poprzedzają: analiza złożonych wniosków o sporządzenie aktu, prace koncepcyjne i badania potrzeb. W pierwszej fazie, która rozpoczyna się po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania aktu planowania, następuje przyjmowanie wniosków do projektu aktu planowania. W przypadku planów “wiatrakowych” nastąpić muszą dodatkowo otwarte spotkania, w tym jedno w formule on-line. Po tym etapie następuje projektowanie. 

Gdy projekt aktu jest już gotowy, rozpoczynają się właściwe konsultacje. W ich trakcie dokonuje się udostępnienie publiczne projektu aktu oraz realizowane są obowiązkowo liczne formy konsultacji.
formy partycypacji
obowiazki

Publikacja aktu

Voxly pozwala w przyjazny sposób udostępnić informacje o akcie planowania. Poprzez wyszukiwarkę lub mapę klienci z łatwością mogą odnaleźć informacje o akcie i związanej z nim konsultacji.
okno publikacji aktu
layers-1

Solidne podstawy konsultacji

Konsultacje w Voxly opieramy na danych aktu planowania przestrzennego. W kontekście konsultacji publikujemy wszystkie jego elementy: dane przestrzenne z GML oraz dokumenty. Dzięki integracji z rejestrem aktów są one wprowadzane raz.

drone

Multimedia i inne dane konsultacji

Chcemy wraz z klientami cieszyć się z pogłębionej partycypacji, angażującej jak najszersze grono interesariuszy. Dlatego przygotowaliśmy atrakcyjny interfejs, w którym możliwe jest umieszczenie multimediów takich jak filmy czy plakaty, zachęcających do współdecydowania o przestrzeni.

ustalenia

Przewodniki spacerów studyjnych

Voxly może towarzyszyć Ci w spotkaniach w terenie. Wykorzystaj posiadane przez mieszkańców urządzenia, i jako uzupełnienie tradycyjnych materiałów udostępniaj im dane stanowiące kanwę terenowej dyskusji. Każdy uczestnik będzie miał do nich bezpośredni dostęp, odpowie na szybkie quizy i zaprzyjaźni się z Voxly, które dzięki temu z większym powodzeniem wykorzystasz w kolejnych konsultacjach.
paper-on-display

Wnioski i uwagi
on-line

W Voxly przygotowaliśmy specjalne formularze, które pozwalają w prosty sposób wskazać lokalizację dla uwagi lub wniosku i wypełnić dokument treścią. Cały proces odbywa się w kontekście mapy i udostępnionych materiałów, ułatwiających mieszkańcom zrozumienie proponowanych rozwiązań.
Dzięki zmianom w Ustawie o planowaniu przestrzennym znacznie uprościły się sposoby komunikacji pomiędzy klientem a urzędem, przewidziane w trakcie procedury planistycznej. Po wypełnieniu wniosku i zaakceptowaniu zgód RODO Voxly generuje pismo zgodne z obowiązującym wzorem i w zależności od przyjętej formy identyfikacji (Profil Zaufamy lub adres email) wysyła je do klienta.
Okno Voxly z formularzem pisma

Pracownicy urzędu mają łatwy dostęp do treści wniosku oraz podglądu odnoszącej się do niego lokalizacji. Mogą także pobierać te dane w wygodnej dla siebie postaci (np. gotowego zestawiania PDF, lub pliku XLS w celu dalszej analizy).

Przez cały czas Baza Wiedzy Voxly wspiera mieszkańców wyczerpującą pomocą w obsłudze procesu składania dokumentu oraz objaśnia niezwykle istotne znaczenie ich głosu.

conference-gray

Spotkania otwarte
on-line

Voxly umożliwia zorganizowanie otwartego spotkania on-line, ułatwiając zrozumienie niekiedy trudnych zagadnień planistycznych poprzez zagwarantowanie dostępu do dokumentów, mapy i legendy w jednym oknie
Ekran spotkania
Przygotowaliśmy w Voxly zintegrowane narzędzie do komunikacji on-line, aby realizować ustawowe wymagania, prowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Dzięki Voxly, wyknasz to w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Spotkanie online jest nagrywane i pozostaje do dyspozycji urzędu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Nasz doświadczony konsultant uruchomi pierwsze konsultacje wraz z Tobą

conference-gray

Geoankiety

Spośród narzędzi ankietyzacji, geoankietę wyróżniają pytania, dla których odpowiedzi związanie są ze wskazaniem lokalizacji. Szeroko o roli geonakiet, dostępnych pytaniach i korzyściach z ich zastosowania wraz z przykładami piszemy w dziale geoankiet.

Od ponad trzech lat współpracujące z nami organizacje przeprowadziły kilkadziesiąt ankiet o różnej skali i tematyce. Geoankiety dotyczyły tematów planowa przestrzennego, kształtowania zieleni, transportu. Obejmowały zróżnicowane powierzchniowo obszary działek, gmin, związków gmin, województw, czy tysięcy organizacji i instytucji zlokalizowanych po całym kraju.