egib-ico-v2

Wyłożenie i przyjmowanie uwag do projektu operatu ewidencyjnego EGIB

Uruchom e-usługę umożliwiającą wyłożenie danych i złożenie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, wykładanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
paragraf

Obowiązek prawny

Powstały w wyniku przeprowadzenia modernizacji EGiB projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega na okres 15 dni roboczych wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Nasze doświadczenia

pwz-herb2

Powiat Warszawski
Zachodni

kosz-herb

Powiat
Koszliński

Poznaj zalety wyłożenia operatu w Voxly

pz-logo

Logowanie profilem zaufanym
i identyfikacja władającego
za pomocą PESEL

geoankiety-gary

Aktualizacja danych podmiotowych
Uwagi do atrybutów opisowych
Propozycje zmian w geometrii działek
Wysyłka pisma z uwagami

history

Raporty z konsultacji - odwiedzający i złożone uwagi
Walidacja plików GML wykonawców prac modernizacyjnych

brain

Przeglądanie operatu i składanie uwag

Przeglądanie i składanie uwag odbywa się z wykorzystaniem intuicyjnego kreatora, który dzieli proces konsultacji na kilka kroków.
panel

Panel Konsultacji

Użytkownik zostaje przekierowany do panelu konsultacji bezpośrednim linkiem. Może także wyszukać organizację lub konsultację po fragmentach słów lub tagach. W ten, czy inny sposób, wszystkie drogi prowadzą w Voxly do Twojej konsultacji.
pz-logo

Logowanie Profilem Zaufanym

Panel powitalny konsultacji zawiera informacje o podstawach prawnych wyłożenia, link do ogłoszenia oraz przekierowania do logowania Profilem Zaufanym. Jeśli Voxly odnajdzie wśród posiadających tytuł prawny PESEL logującego, rozpoczyna się kolejny krok.
user

Dane podmiotowe

Na tym etapie, użytkownik może zaproponować zmiany w ujawnionych w operacie danych podmiotowych.
potrzeby-gray

Dane przedmiotowe

W tym kroku użytkownik może zgłosić uwagę do danych nieruchomości. Możliwość dotyczy wszystkich cech nieruchomości. W razie potrzeby Voxly pozwala na wykonanie szkicu propozycji zmian graficznych.
paper-on-display

Wysyłka pisma z uwagami

Po zakończeniu przeglądania danych w przypadku gdy użytkownik wprowadził uwagi, Voxly pozwala na podgląd, a następnie wysyłkę pisma do urzędu. Do pisma załączane są automatycznie szkice, jeśli takie były przygotowane w toku wprowadzania uwag. Wysyłka odbywa się po potwierdzeniu przez użytkownika linku aktywacyjnego w wiadomości wysłanej na jego adres e-mail. Po zarejestrowaniu się dokumentu w Voxly jego kopie otrzymuje składający. Jest też wysyłana na zdeklarowaną skrzynkę urzędu.
zrzut ekranu wysyłki
rewitalizacja

Raporty z konsultacji

Po zakończeniu konsultacji organizator ma do dyspozycji listę pism wraz z wersją elektroniczną w postaci pliku PDF. Voxly pozwala pobrać zestawienie właścicieli, którzy przeglądali dane oraz tych, którzy zdecydowali się na wysłanie uwag.
tools

Przygotowanie do konsultacji

Przeprowadzenie konsultacji musi być poprzedzone integracją z Węzłem Krajowym oraz importem danych Ewidencji Gruntów i Budynków.
pz-logo

Integracja z Węzłem Krajowym

Pierwsza konsultacja w Voxly wymaga integracji organizacji z Węzłem Krajowym. Integracja trwa około 8 tygodni. Zespół Wsparcia Voxly przygotowuje szkice pism i instrukcje dla organizacji, dzięki czemu proces przebiega bez przeszkód. Voxly w ramach swojego wynagrodzenia zakupuje także certyfikaty bezpieczeństwa, wymagane przez Węzeł Krajowy, które są ważne przez 1 rok. Dzięki integracji, użytkownicy logujący się Profilem Zaufanym mają dostęp wyłącznie do przeglądania danych dla swoich nieruchomości.
gml-ICO

Import danych operatu

Dane ujawnione właścicielom podczas konsultacji pochodzą ze standardowego pliku GML EGiB. Po podpisaniu umowy prosimy organizację o przesłanie przykładu pliku (np. roboczej wersji), tak aby dostosować importer do konkretnego przypadku i uniknąć tym samym problemów podczas ładowania danych przed uruchomieniem konsultacji. Ostateczny import danych powinien się odbyć do 5 dni przed rozpoczęciem konsultacji. Dzięki temu z właściwą troską przetestujemy spójność otrzymanych danych i poprawność ich przetworzenia.

Wyłóż operat z Voxly!

Zapraszamy na krótkie spotkanie online, podczas którego pokażemy przebieg konsultacji
i odpowiemy na Twoje pytania.