vpxly-łaczy1

Poprzez przyjazne mapy, konsultacje społeczne, geoankiety łączymy samorządy oraz firmy z klientami i pomagamy wspólnie kształtować przestrzeń.

Zaufali nam między innymi

Poznaj usługi Voxly

geoankiety-fuksja

Geoankieta

Geoankieta pozwala zapytać klientów o preferencje i zachowania w przestrzeni. Rozszerz ankietę o pytania z lokalizacją. Wybierz z gotowych rodzajów pytań. Na bieżąco śledź postępy badania. Pobierz raport lub kompletny zestaw źródłowych danych odpowiedzi.

konsultacje-fuksja

Konsultacje w procedurze planistycznej

Uruchom e-usługi przyjmowania wniosków i uwag. Udostępniaj i konsultuj z mieszkańcami akty od ogłoszenia o przystąpieniu, przez wyłożenie do publicznego wglądu, transmisję dyskusji publicznej, do opublikowania obowiązującego aktu planowania.

egib-ico-v2

Wyłożenie i przyjmowanie uwag do projektu operatu ewidencyjnego EGIB

Uruchom e-usługę umożliwiającą wyłożenie danych i złożenie uwag do projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków, wykładanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Masz zbiór danych APP?

Zastanawiasz jak wprowadzić plan zmieniający?

Wersja pierwsza, druga, ni to otwarta, ni to zamknięta... nasi klienci też mieli tego dość. Dlatego stworzyliśmy Menadżera zbioru, aby w zautomatyzowany sposób utrzymywać aktualność zbioru po takich zdarzeniach jak uchylenia, zastępowanie, unieważnianie itd.

zbiory-fuksja

Zbiory danych aktów planowania

Twórz i udostępniaj zbiory danych aktów planowania. Wykorzystaj gotowe scenariusze zarządzania zbiorem. Integruj się z Voxly API. Uruchamiaj usługi WMS i WFS. Publikuj metadane.

publish

Dane przestrzenne — publikacja i zarządzanie

Udostępniaj, informuj, otwieraj dane przestrzenne! Voxly integruje różne źródła danych, w tym rejestrów i ewidencji, pozwala utrzymać ich aktualność oraz prezentować w dowolnym zestawieniu.

Bezpłatnie, bez rejestracji i logowania

Wykorzystaj jeden z gotowych scenariuszy tworzenia GML z pełnym wsparciem Voxly, bez wprowadzania zbędnych danych i wiedzy informatycznej. Wejdź na voxly.pl i wygodnie twórz GML już teraz!