Akty Planowania Przestrzennego

Stwórz GML, zarządzaj zbiorem, opublikuj akty w atrakcyjny sposób, zapewniając dostęp do historii procedury, dokumentów i danych przestrzennych.

za darmo

najbardziej przyjazny na rynku

Procedura planistyczna
on-line

Uruchom e-usługi przyjmowania wniosków i uwag. Udostępniaj i konsultuj z mieszkańcami akty od ogłoszenia o przystąpieniu, przez wyłożenie do publicznego wglądu, transmisję dyskusji publicznej, do opublikowania obowiązującego aktu planowania.

Konsultacje społeczne
i geoankiety

Wykorzystując najnowsze technologie oraz świat wirtualny zapewniamy nową jakość w interakcji z mieszkańcami i klientami. Dodaj do swojej ankiety pytania, na które odpowiedzią są narysowane lub wskazane lokalizacje i obiekty na mapie.

Publikacja informacji przestrzennej

Możemy w prosty sposób dopasować Voxly do publikacji Twoich danych oraz zaprojektować procesy ich obsługi, stylistykę, spersonalizowane akcje i interfejs.