Akty Planowania Przestrzennego

Wypełnij wszystkie obowiązki prawne z Voxly. Opublikuj plany miejscowe oraz studium w atrakcyjny sposób, zapewniając dostęp do historii aktu, dokumentów i pełnego zestawu danych przestrzennych na każdym jej etapie.

Procedura planistyczna
on-line

Voxly umożliwia przeprowadzenie procedury planistycznej od ogłoszenia o przystąpieniu, przez wyłożenie do publicznego wglądu, transmisję dyskusji publicznej i opublikowanie uchwalanego aktu planowania przestrzennego.

Konsultacje społeczne
i geoankiety

Wykorzystując najnowsze technologie oraz świat wirtualny zapewniamy nową jakość w interakcji z mieszkańcami i klientami oraz gwarantujemy szeroki dostęp do konsultowanych materiałów.

Publikacja informacji przestrzennej

Możemy w prosty sposób dopasować Voxly do publikacji Twoich danych oraz zaprojektować procesy ich obsługi, stylistykę, spersonalizowane akcje i interfejs.