Udostępniaj, informuj, otwieraj dane!

Voxly to odpowiednie miejsce do udostępnienia dowolnych danych przestrzennych. To szybki i atrakcyjny dla klientów dostęp do interaktywnej mapy dla obszaru całej Polski, na tle której doskonale pokażemy ważne dla Ciebie zjawiska i problemy. To także repozytorium dostępne wyłącznie dla Twoich użytkowników.

hands

Dostępność i wygoda przeglądania

Zaprojektowaliśmy Voxly tak, aby Twoi klienci z łatwością mogli przeglądać i wyszukiwać opublikowane dane. Rozbudowaliśmy objaśnienia do map i zaaplikowaliśmy narzędzia wyszukiwania w oparciu o działki ewidencyjne lub adresy. Szczególnie dbamy o dostosowanie Voxly do przeglądania przez osoby niedowidzące.

sources

Bez względu na źródło

Zespół Voxly zapewnia wsparcie w przygotowaniu i publikacji specyficznych danych dla każdej branży. Potrzebujesz wyjątkowych funkcjonalności w obsłudze danych? Chcesz aby dane stanowiły część większego procesu? Twoje źródło danych jest zlokalizowane w innym systemie lub pochodzi z bieżących pomiarów i potrzebujesz bieżącej aktualizacji? Bez względu na specyfikę potrzeb, zrealizujemy je w Voxly.

safe

Publicznie lub w organizacji

Voxly pozwala na dowolne zarządzanie dostępnością danych. Mogą być dostępne publicznie lub wyłącznie dla użytkowników Twojej Organizacji.

Voxly lepiej zobaczyć na żywo!

Umów prezentację

Przeglądaj Voxly