Konsultacje społeczne
i geoankiety

Chcesz zapytać klientów o odpowiednią dla nich lokalizację dla Twoich usług – włącz Opinie w Voxly? Chcesz przekonać się czy Twój pomysł na wykorzystanie lub zagospodarowanie przestrzeni zyska wsparcie mieszkańców – uruchom Geoankietę w Voxly? Chcesz monitorować uwagi Twoich klientów na temat zarządzanej przez Ciebie przestrzeni – zbieraj Potrzeby w Voxly.

Jeśli szukasz informacji o konsultacjach w procedurze planistycznej przejdź tutaj …

opinie-gray

Opinie

Do szybkiego pozyskania opinii wykorzystujemy pytanie, dla którego odpowiedzią jest wskazanie lokalizacji na mapie. Konfigurując opinie można zdefiniować typ pożądanej odpowiedzi jako punkt, linię lub obszar. Klienci wyrażają opinię za pomocą prostych narzędzi rysowania. Rezultaty zapytania można podglądać w Voxly lub eksportować w CSV oraz formatach danych przestrzennych (SHP) do dalszej analityki.

geoankiety-gary

Geoankiety

To zaawansowane narzędzie do pozyskiwania odpowiedzi na złożone problemy. Geoankieta może być zbudowana z tradycyjnych pytań ankietowych (wielokrotny lub pojedynczy wybór, otwarte, tak/nie) oraz z pytań mogących wymagać udzielenia odpowiedzi w formie wskazania lokalizacji. Konfigurując pytania, dla każdego z nich z osobna, można zdefiniować typ pożądanej geometrii. Rezultaty geoankiety można podglądać w Voxly lub eksportować w formacie CSV i formatach danych przestrzennych (SHP) do dalszej analityki.

potrzeby-gray

Potrzeby

Narzędzie do przekazywania pomysłów, sugestii, uwag mających na celu poprawę jakości przestrzeni. Głos klientów i mieszkańców ma znaczenie! Użytkownicy zgłaszający potrzeby mogą do opisu załączać fotografie i dokumenty. Potrzeby mogą być komentowane i oceniane. Zanim zgłoszone potrzeby zostaną udostępnione publicznie, podlegają moderacji w specjalnie do tego stworzonym module. Organizacja może w każdej chwili pobrać wszystkie wpisy w postaci plików tekstowych CSV lub warstwy danych przestrzennych (SHP).

Voxly lepiej zobaczyć na żywo!

Umów prezentację

Przeglądaj Voxly