Otwartość aplikacji i danych!

Voxly dostępne jest przez przeglądarkę, bez żadnych barier technologicznych. Jednocześnie nigdy gromadzone dane planistyczne i wyniki konsultacji nie były tak dostępne dla organizacji.

cloud

SaaS
Voxly jako usługa

Voxly to usługa w chmurze. Użytkownicy publiczni i administratorzy korzystają z Voxly przez przeglądarkę. Do obsługi Voxly nie jest konieczna instalacja żadnych dodatkowych aplikacji. Interfejs części publicznej jest dostosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych oraz do wymogów osób niedowidzących.
save_data

Dane Twoją własnością

Wszystkie dane przesłane do Voxly przez Twoją Organizację lub pozyskane od Twoich klientów w ramach konsultacji, stanowią wyłączną własność Twojej Organizacji. Szczególnie dbamy o to, abyś mógł je pobierać w dowolnej chwili w popularnych formatach danych. Nigdy nie przekazujemy danych naszych klientów innym podmiotom, ponad to co Voxly udostępnia publicznie. Dla wybranych zbiorów danych uruchamiamy usługi przeglądania i/lub pobierania zgodnie z INSPIRE.
save_exea

Bezpieczeństwo danych

Voxly uruchamiamy z bezpiecznego centrum przetwarzania danych, zlokalizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pomiędzy serwerami a przeglądarką dane przesyłamy w sposób szyfrowany, potwierdzony zewnętrznym certyfikatem SSL. Pomimo tego, że niektóre zewnętrzne usługi, które zintegrowaliśmy w Voxly nie szyfrują przesyłania danych, korzystanie z Voxy zawsze jest bezpieczne.

Voxly lepiej zobaczyć na żywo!

Umów prezentację

Przeglądaj Voxly