Nowe obowiązki?

Wykorzystaj jeden z gotowych scenariuszy tworzenia GML z pełnym wsparciem Voxly, bez wprowadzania zbędnych danych i wiedzy informatycznej. Wejdź na voxly.pl i wygodnie twórz GML już teraz!

gml

Zbiory danych i GML

Voxly pozwala Organowi, wypełnić obowiązek tworzenia, aktualizacji i publikacji zbioru danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego. Szczegóły tego procesu reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

eu-flag

Usługi INSPIRE

Voxly realizuje obowiązek udostępnienia usług danych przestrzennych (usługa przeglądania WMS) dla tematu zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej

gugik-integrate

Integracja i zbiory GUGIK

Wiemy jak ważna dla klientów Urzędu jest informacja o tematyce planistycznej. Wspieramy naszych klientów w zgłoszeniu zbiorów oraz usług do Ewidencji zbiorów i usług prowadzonej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Włączamy Voxly do Krajowej Integracji Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
dostepnosc

Dostępność

Z uwagi na publikację w Voxly dokumentów urzędowych, o których mowa w Art. 8 Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych szczególnie staramy się aby cześć publiczna Voxly była dostępna dla każdego. Usuwamy bariery dostępu, stawiając na prostotę i intuicyjność obsługi oraz podawanie informacji w bezpośredni, zrozumiały sposób. Dbamy o możliwość użytkowania aplikacji przez osoby niedowidzące. Prowadzimy badania nad kompozycją pierwszej w Świecie wersji mapy OpenStreetMap dla osób niedowidzących. Rezultaty tych starań będą dostępne nieodpłatnie w domenie publicznej już za kilka miesięcy.

Voxly lepiej zobaczyć na żywo!

Umów prezentację

Przeglądaj Voxly

Voxly to więcej niż wypełnienie obowiązków

Rejestr dokumentów planistycznych nie może być dziś statyczną tabelką z linkiem do uchwały. Z Voxly zadbasz o mieszkańców i inwestorów, dając im atrakcyjne narzędzie do przeglądania danych planistycznych i partycypacji w procedurze planistycznej.

history

Pełna historia dokumentu planistycznego

Voxly zapewnia publikację danych przestrzennych, opisowych i dokumentów dla każdego etapu procedury planistycznej. W rezultacie klient otrzymuje dostęp do informacji o całym jej przebiegu oraz zawsze może przeglądać i pobierać interesujące go dane, bez konieczności występowania z wnioskiem o informację publiczną.
link-to-kons

Integracja z konsultacjami

Akty planowania publikowane w rejestrze, można powiązać z odpowiednią konsultacją (przyjmowanie wniosków lub uwag). Dzięki temu w sposób zintegrowany i jednolity tworzy się dostępna dla wszystkich historia dokumentu i procedury.
layers

Rastry, wektory, metadane - to nasza pasja, nie Twoje zmartwienie!

W Geofabryce wykonaliśmy między innymi pozyskanie danych planistycznych dla kilku tysięcy planów miejscowych i studiów w Polsce. Nasi specjaliści od ponad 10 lat zajmują się digitalizacją tego rodzaju zasobów. Całe nasze doświadczenie jest dziś do Twojej dyspozycji w postaci kompleksowej i dostępnej cenowo usługi.

Voxly lepiej zobaczyć na żywo!

Umów prezentację

Przeglądaj Voxly